Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Press
Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.

- Vår avsikt är att teckna ett nytt samarbetsavtal som är bättre anpassat till de avtal som idag finns inom den statliga sektorn och vi vill att det ska ge oss ett ökat inflytande säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare inom OFR S,P,O.

Det nuvarande Samarbetsavtalet skrevs under år 2000. Sedan dess har avtalen inom den statliga sektorn genomgått stora förändringar och därför ser vi ett behov av att få ett avtal som är bättre anpassat till dagens förhållanden.

- Vi ser också ett behov av att reda ut skillnader i tolkningar av regelverket. Det måste vara tydligt vad som gäller vid en konflikt, avslutar Åsa Erba Stenhammar.

Samarbetsavtalet reglerar hur de centrala parterna ska förhålla sig till varandra vid centrala förhandlingar, vilken förhandlingsordning som gäller, när vi ska växla yrkanden, hur vi får tillträde till medlare och vad som gäller om parterna varslar om konflikt. Samarbetsavtalet ska inte förväxlas med Samverkansavtalet.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna. 

Åsa Erba Stenhammar

Åsa Erba Stenhammar

Förhandlingschef
08-790 52 17
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.
Nyhet

Uppdatering kring omställningsavtalets tillämpning

Det är nu fastslaget att arbetsgivare har en ovillkorlig skyldighet att anmäla ärenden i omställningsavtalet till Trygghetsstiftelsen.