”Vi behöver ta krafttag för bättre arbetsmiljö och villkor”

Nyhet
Goda villkor, anställningstrygghet och arbetsmiljö är de viktigaste fackliga frågorna för Fackförbundet STs medlemmar. Så här kommenterar förbundsordförande Britta Lejon resultaten från höstens medlemsundersökning.

20 000 tack till alla er som tog er tid att svara på medlemsundersökningen i höstas! Tack vare din återkoppling har vi möjlighet att se både vad vi ska göra mer och mindre av, men också vilka områden vi behöver utveckla för att bli ett ännu starkare och mer relevant förbund.

Tre av fyra medlemmar kan tänka sig att rekommendera ST

Glädjande är att hela 74 procent kan tänka sig att rekommendera ST till en kollega. En fin siffra, men vi är ändå inte riktigt nöjda. Till exempel är det samtidigt färre som deltar i fackliga möten. Facket är vi tillsammans och dina åsikter är viktiga för vårt gemensamma arbete. Har du idéer och tankar om hur vi kan skapa bättre mötesformer, eller på annat sätt utveckla vårt arbete för att vara det stöd i arbetslivet som du behöver? Ta kontakt med dina lokala förtroendevalda!

Arbetsmiljöproblemen i vår sektor är inte nya, men helt klart går utvecklingen åt fel håll

Sist, men absolut inte minst, undersökningen visar att de viktigaste fackliga frågorna är goda villkor, anställningstrygghet, arbetsmiljö samt balans mellan jobb och fritid. Undersökningen visar också att det är en oroväckande hög arbetsbelastning och stress inom vår sektor.

Behövs krafttag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor

Arbetsmiljöproblemen i vår sektor är inte nya, men helt klart går utvecklingen åt fel håll. Det du och dina kollegor har berättat om arbetsmiljön är väldigt viktigt. Min slutsats är att vi som förbund behöver ta krafttag på alla nivåer och jobba ännu hårdare för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren. I årets avtalsrörelse kommer vi därför kräva att arbetsgivarnas insatser för en bättre arbetsmiljö stärks men vi kommer också behöva intensifiera vårt arbete för att påverka beslutsfattarna i riksdag och regering så att förutsättningarna för våra verksamheter blir bättre.

Återigen – tack för att du tog dig tid att svara. Du hjälper oss att göra ett bra förbund ännu bättre!

Britta Lejon
förbundsordförande