Vi är positiva till en uppgörelse om hälsoväxling inom staten

Press
Fackförbundet ST, som är det största fackförbundet på det statliga området, är beredda att göra en frivillig överenskommelse med våra motparter Arbetsgivarverket och Almega om att förbättra arbetsmiljön och att snabbare få tillbaka sjukskrivna i arbete.

- Det ligger helt i linje med den svenska modellen att arbetsmarknadens parter träffar överenskommelser. Vi är positiva till att göra en frivillig överenskommelse för en bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro för våra medlemmar säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Bakgrunden är att regeringen i början av april presenterade ett förslag som de kallar hälsoväxling. Det går ut på att arbetsgivaren får ta 25 procent av kostnaderna för anställda vars sjukskrivning överskridit 90 dagar. Regeringen öppnade samtidigt för att om arbetsmarknadens parter gör frivilliga överenskommelser som når samma mål så låter regeringen bli att lagstifta. Nu har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utsett en processledare, Anders Hammarbäck, till att ha kontakter med parterna.

- STs arbetsmiljöundersökning visar att våra medlemmar ser stress, en stor arbetsbörda och lite inflytande över det egna arbetet som de största arbetsmiljöproblemen. Vi ser att sjukfrånvaron i staten nu ökar. Därför hoppas vi att både Arbetsgivarverket och Almega vill sätta sig ner med oss och diskutera hur vi tillsammans kan skapa friskare arbetsplatser. Det skulle också gagna våra uppdragsgivare – medborgarna, avslutar Britta Lejon.

Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv har redan skrivit, i en artikel i Dagens Industri, att de tror att lagstiftningen kommer leda till att medfinansieringen för sjukskrivningar kommer att öka med miljardbelopp. Därför vill de att lagförslaget om hälsoväxling ska stoppas i papperskorgen. Det gör att vi har goda förhoppningar om att även våra motparter är positiva till att göra en frivillig uppgörelse.