Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Press
Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.

- Våra medlemmar inom spårtrafiken gör ett viktigt jobb för många resenärer och för godstrafiken. De förtjänar ha en bra löneutveckling som minst motsvarar märket. Vi vill medverka till en sund lönebildning, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

En viktig arbetsmiljöfråga för våra medlemmar är bra balans mellan arbete och fritid. Idag ser vi tyvärr att många anställda utsätts för stora påfrestningar på grund av nedskärningar och besparingsåtgärder på arbetsplatsen. Det kan medföra risker för både anställda och passagerare. Därför har vi i årets förhandlingar också krav på att förbättra arbetstider, skift och nattarbete.

- Vi oroar oss också för företag som dumpar villkoren vid upphandlingar. Därför kräver vi att anställdas anställningstid, förmåner, pension- och övriga rättigheter ska skyddas vid verksamhetsövergångar, säger Britta Lejon.

Vårt nuvarande avtal löper ut den 30 april 2017. Fackförbundet ST organiserar tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administrativ- och ledningspersonal inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ, Green Cargo, Arriva, Transdev och MTR.

Följ gärna vår avtalsrörelse här.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Nyhet

Uppdatering kring omställningsavtalets tillämpning

Det är nu fastslaget att arbetsgivare har en ovillkorlig skyldighet att anmäla ärenden i omställningsavtalet till Trygghetsstiftelsen.