Johanna Mattson, Polismyndigheten region väst.
Johanna Mattson, Polismyndigheten region väst.

Facklig närvaro ger trygghet vid polisens omorganisation

Nyhet
Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är ni som gör oss starka. I vår medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.

Våra medlemmar berättar

I månadens intervju berättar Johanna Mattson, förtroendevald på Polismyndigheten region väst om hur polisen arbetar för att öka jämställdhet och hur facklig närvaro har skapat ökad trygghet vid deras omorganisation.

- I våra chefsrekryteringar uppmanar myndigheten alltid kvinnor att söka för att polisen ska få en jämnare könsfördelning i ledningen. I Väst tycker jag verkligen att vi har lyckats bra. I vår ledningsgrupp är det 44 procent kvinnor! 

Läs hela intervjun