Uttalande mot rasism och anti-feminism

Nyhet
Under två dagar har fackförbund från Frankrike, Tyskland, Ukraina, Österrike och Sverige delat erfarenheter och diskuterat hur de tillsammans kan arbeta mot den rasism och anti-feminism som breder ut sig.

Förbunden ser det som sitt ansvar att stoppa den negativa utvecklingen, och stärka sina medlemmar i att ta debatten, diskutera mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter, för att tillsammans värna det demokratiska samhälle vi står för.

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, var en del av den avslutande panelen. Hon berättade att  i ST kan alla vara medlem oberoende av vilket politiskt parti du än röstar på: ST är partipolitisk obundna. Men en medlem kan inte vara aktiv i politiska eller andra organisationer som inte står för alla människors lika värde och samtidigt vara förtroendevald i ST.

STs förbundsstyrelse har tydliggjort Fackförbundet STs ståndpunkt: Tillsammans bygger vi trygga och hälsosamma arbetsplatser och ett demokratiskt inkluderande samhälle. Vi ska ha en klar agenda för vilket Sverige, Europa och vilken värld vi vill ha i framtiden. Det är viktigt att vi i förändringens tider har förmåga att ge våra medlemmar trygghet och framtidstro, ett fungerande arbetsliv och ett samhälle som garanterar ett socialt skyddsnät för alla.

Läs också Magnus Runsten´s inlägg på ST Bloggen i ämnet.

Till ST Bloggen

Karin Brunzell

Karin Brunzell

Internationell sekreterare
070-554 48 65
Magnus Runsten

Magnus Runsten

Internationell handläggare/projektkoordinator
08 - 790 52 08