Utredning om posthanteringen viktig för att garantera statlig service

Press
När regeringen nu genom Anders Ygeman aviserar att man ska utreda postlagstiftningen, så bör man också ta tag i frågan om att garantera närvaron i hela landet.  Det menar fackförbundet ST, som efterlyser att staten åter tar ett större ansvar för PostNords förmåga att leverera tjänster till alla  invånare, oavsett var man bor.

- Det är mycket positivt att man tänker utreda den här frågan i vår. Som jag ser det behövs en ny postlagstiftning för att kunna parera volymminskningar i brevverksamheten. Ju fortare politikerna agerar desto bättre för våra medlemmar och för PostNords framtid, säger Theresia Dissel, ordförande för fackförbundet ST inom PostNord.

Fackförbundet ST har sedan tidigare uppmärksammat hur staten finns representerad på allt färre platser ute i landet.

 - Vi ser att  den statliga närvaron runt om i landet minskar, vilket är mycket olyckligt. I det perspektivet är det viktigt att regeringen agerar så att PostNord kan fortsätta verka på mindre orter och i glesbygd, säger Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73
Press

STs ståndpunkter om ny postlag

Igår presenterade regeringen sitt förslag till ny postlag. Förslaget ska nu skickas på lagrådsremiss. Regeringen vill att brev med normalporto som tidigare skulle komma fram på en dag nu istället får ta två dagar. Samtidigt höjs kraven till att 95 procent ska ha kommit fram i rätt tid, tidigare var det 85 procent.