Utmaningar för den statliga arbetsmarknaden i Västernorrland

Press
Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon besöker idag Härnösand för att träffa personalen vid Länsstyrelsen och landshövding Gunnar Holmgren. Syftet är att diskutera de utmaningar som den statliga arbetsmarknaden i Västernorrland står inför. Britta Lejon presenterar också rapporten Ska staten finnas i hela landet?

Rapporten visar att 4 700 statliga jobb har försvunnit under tjugo år i Västernorrland. Det är en oroande utveckling. Rapporten visar också att mer rutinmässiga och administrativa uppgifter i högre grad blir kvar på mindre orter medan expertuppgifterna och de mer kvalificerade arbetsuppgifterna flyttas till storstadsregionerna. Idag finns statliga verksamheter som exempelvis Skatteverket, Länsstyrelsen och Pensionsmyndigheten i Härnösand.

- Vi i ST menar att det är regeringens ansvar att se till att det finns statlig service i hela landet. Ska Västernorrland klara samhällsservicen så måste det finnas statlig närvaro. Men staten måste också erbjuda kvalificerade arbetsuppgifter som får välutbildade unga att vilja bosätta sig där, säger Britta Lejon.

Staten bör ta initiativ till en ökad samverkan kring arbetsplatser och lokaler för att kunna bevara samhällelig service och verksamhet som är viktig. I dagens arbetsliv med mobila kontor och digitala verktyg behöver verksamhet inte längre koncentreras till en arbetsplats.

-Den som har valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag ska få använda hela sin kompetens. En attraktiv statlig arbetsgivare i Västernorrland behöver även se över lönepolitik, karriärvägar och arbetsmiljö, avslutar Britta Lejon.

Medföljande under den 5 november i Härnösand är Marie Martinsson, utredare, hon nås på 070-532 09 03.

För mer information om Fackförbundet ST: Kontakta pressekreterare Sofia Johansson på 070-314 52 73.