Unga akademiker är förlorarna i nya pensionsavtalet

Press
Idag har ett nytt pensionsavtal undertecknats av Arbetsgivarverket, Seko och Saco. Vi i Fackförbundet ST är inte nöjda med detta avtal och har gjort en ny förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket.

-Framför allt är det de unga akademikerna är förlorarna i detta pensionsavtal. Dels så får de med en specialist- eller chefsroll lägre pensionsavgifter inbetalt och dels så får de som någon gång tänker vara föräldralediga sämre villkor, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Men det finns också flera saker som är bra i pensionsavtalet. Det mesta var klart innan vi uteslöts ur förhandlingarna i juni. Exempelvis ser vi positivt på att man tjänar in tjänstepension redan från första arbetsdagen och införandet av en flexpensionsavgift. Det senare möjliggör en nedtrappning i slutet av arbetslivet alternativt en högre pension.

-Samtidigt kan vi konstatera att detta räcker inte för att lösa frågan om hur fler ska orka jobba längre vilket välfärden kommer kräva att vi gör. Medarbetarna har ingen rätt att gå ned i arbetstid i slutet av arbetslivet och avtalet öppnar inte för att anställda ska kunna byta jobb om det som de gör är för ansträngande, fortsätter Britta Lejon.

Arbetsgivarverket har också i och med det nya avtalet höjt pensionsåldern för flygledare och officerare.

-När det gäller flygledarna så oroar vi oss för flygsäkerheten och det är något som kan komma att drabba oss alla som resenärer. Vi kommer fortsätta lyfta de här frågorna med Arbetsgivarverket vid nästa förhandlingstillfälle, avslutar Britta Lejon.

Det nya pensionsavtalet berör främst de som är födda 1988 och senare.

För mer information: Kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org.