Tjänstepensionen för bolag blir ännu bättre

Nyhet
När ST och arbetsgivarna förhandlade om arbetsvillkoren i avtalsrörelsen 2017 fick vi en stor vinst i form av en mer generös tjänstepensionsuppgörelse. Uppgörelsen är nästan unikt på svensk arbetsmarknad eftersom den omfattar anställda mellan 18-24 år ålder. Avtalet gäller för Branscherna Spårtrafik, Järnvägsinfrastruktur och Kommunikation.

En högre avsättning tack vare flexpension

De flesta har idag en tjänstepensionsavsättning på 4,5 procent av sin lön. Genom en lösning som kallas flexpension kommer anställda få en extra avsättning som börjar på 0,4 procent och stegvis byggs ut. Ambitionen är att nå 2,0 procent i extra pensionsavsättning, totalt alltså 6,5 procent. Det här är en viktig förbättring för att anställda i framtiden ska ha en pension som går att leva på.

Längst ned på sidan finns en folder från Almega som, översiktligt, innehåller information om Flexpension i tjänsteföretag.

För den som är mellan 18 och 24

Anställda mellan 18 och 24 kommer ha en särskild lösning. Anledningen till detta är att Collectum som förvaltar pensionspengar i dagsläget inte har möjlighet att förvalta pengar tidigare än från den dag en anställd fyllt 25 år. Därför kommer pensionen förvaras av arbetsgivaren och betalas in till Collectum, med en viss värdeökning, den dag den anställde fyller 25 år.

Skulle en anställd sluta på sin arbetsplats innan det att denne fyllt 25 år kommer intjänat belopp betalas ut på slutlönen.

Har du frågor?

Då kan du alltid vända dig till dina lokala förtroendevalda eller till ST Direkt på 0771 555 444.