Tjänstemän alltmer utsatta - nu krävs åtgärder

Debatt
Allt fler statliga tjänstemän utsätts för hot och trakasserier, och i många av fallen påverkar det besluten. Trots det saknar över hälften av arbetsgivarna en plan för hur de ska stötta sina anställda, berättar Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en intervju i Dagens Samhälle.

Britta Lejon berättar också att STs senaste arbetsmiljöundersökning visar att nästan hälften, 45 procent, av skyddsombuden att det har förekommit trakasserier, hot eller våld från medborgare på deras arbetsplatser de senaste tolv månaderna. 

Det är så klart oacceptabelt att våra medlemmar utsätts för det här på jobbet. Det är inte bara ett angrepp på en enskild person när medborgare vill att myndighetsbeslut ska ändras. Tjänstemän utför beslut som är fattade av regering och riksdag. Därför är hot, våld och trakasserier av tjänstemän också ett angrepp på vår demokrati, framhåller Britta Lejon

Läs artikeln

 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444