Tidsödande och oekonomiskt att utlokalisera

Debatt
En väl fungerande statlig förvaltning med närvaro i hela landet har stor betydelse för näringsliv och tillväxt.

 

 

Att myndigheter som Polisen, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan med flera finns på plats är av särskild vikt för medborgarnas tilltro till rättssäkerheten, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en replik på DN Debatt. Tillit och sammanhållning är det som byggt Sverige starkt. ST välkomnar att regeringen låter Statskontoret se över de statliga myndigheternas lokala närvaro, fortsätter Britta Lejon.

Britta Lejon replikerar på en artikel av statsminister Löfven och civilminister Shekarabi på DN Debatt (3/3) i vilken de, bland annat, skriver att regeringen nu tar ett tydligare grepp över myndigheternas lokalisering och att regeringen ska analysera om det finns myndigheter som har förutsättningar för att bedriva sin verksamhet på andra håll i landet.

Till Brittas replik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444