Tack från danska LO

Nyhet
I dagarna fick Fackförbundet ST ett stort tack från danska LO för förbundets stöd till de danska facken under deras konflikt med Ryanair.

Lizetta Risgaard, vice ordförande i danska LO säger, bland annat, att de har upplevt en enorm uppbackning från löntagarna i resten av Europa. Hon vet att danska LOs kamp är en inspiration för den europeiska fackföreningsrörelsens kamp för att försvara löntagarnas rätt till ordentliga lön- och arbetsvillkor.

Tacket har sin grund i att ST tidigare varslat om sympatiåtgärder mot Ryanair. Anledningen var att det danska Servicefacket/FPU under en längre tid försökt nå en överenskommelse om kollektivavtal med Ryanair i Danmark.

Ryanair hade konsekvent vägrat att teckna kollektivavtal. Dansk domstol hade dock beslutat att det danska Servicefacket har rätt att vidta konfliktåtgärder mot Ryanair. Därför begärde Servicefacket sympatiåtgärder från, bland annat, ST.

- Vi stödjer våra danska kollegor i deras fackliga kamp för bra arbetsvillkor på Ryanair, kommenterade STs förbundsordförande Britta Lejon.

Varslet innebar att om Ryanair planerade att omdirigera flygtrafik från Kastrup till Sturup, Landvetter eller Ängelholm på grund av konflikten i Danmark skulle STs medlemmar inte utföra arbetsuppgifter kopplade till Ryanairs omdirigerade flygplan. Varslet omfattade ett 30-tal medlemmar på vardera Sturup och Ängelholm och ett 80-tal medlemmar på Landvetter.

Varslet skulle trätt i kraft den 18 juli 2015 klockan 12.00.