STs ståndpunkter om ny postlag

Press
Igår presenterade regeringen sitt förslag till ny postlag. Förslaget ska nu skickas på lagrådsremiss. Regeringen vill att brev med normalporto som tidigare skulle komma fram på en dag nu istället får ta två dagar. Samtidigt höjs kraven till att 95 procent ska ha kommit fram i rätt tid, tidigare var det 85 procent.

Samtidigt kvarstår utdelningen av post fem dagar i veckan och samhällsuppdraget för PostNord kvarstår för brev och paket upp till 20 kilo. Vår bedömning är att förslaget i det korta perspektivet inte kommer att innebära så stora skillnader för vare sig medborgare eller medarbetare.  

- PostNord har länge dragits med problem och skötts dåligt från regeringens sida, det är därför bra att något äntligen händer. Men vi tror inte att förslagen räcker, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

En väl fungerande och likvärdig postservice över hela landet är en viktig förutsättning för att få PostNord att fungera tillfredställande. Genom bättre uppföljning och bevakning av de företag som erbjuder posttjänster menar regeringen att de ska säkerställa så att posttjänsterna fungerar på det sätt som samhället behöver. Därför ger regeringen ett uppdrag till Post- och telestyrelen, PTS.

- Vi i Fackförbundet ST menar att regeringen även borde ha öppnat upp för att PostNord ska få ändra sina priser efter de verkliga kostnaderna. Detta för att kunna konkurrera på samma villkor som övriga postoperatörer, kommenterar Britta Lejon.   

Som det är idag kan de övriga postoperatörerna själva bestämma sina priser och behöver bara dela ut post två dagar i veckan samt att de själva kan bestämma vilka delar av Sverige de vill finnas vid. Det är inte konkurrens på lika villkor.

Det är en mycket svår ekvation att få ihop ett samhällsuppdrag med bolag som konkurrerar på ojämlika villkor. Ännu så länge har regeringen inte löst den frågan. Regeringen måste då inse att detta samhällsuppdrag kräver ekonomiskt stöd från staten.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Debatt
ST inom Postnord kräver: Utveckla verksamheten

ST inom Postnord kräver: Utveckla verksamheten

Knyt inte upp verksamheten kring produkter vars marknad minskar - utveckla istället, kräver ST inom Postnord.
Nyhet

Ställningstagande från ST inom Postnord

ST inom Postnord har tagit ett ställningstagande med anledning av att Postnords ledning fått kritik för att inte använda kollektivavtalsenliga villkor i upphandling. Här nedan finns ställningstagandet i sin helhet.