STs ordförande Britta Lejon kommenterar övergångsregeringens budgetförslag:

Press
Regeringens budgetförslag är en besvikelse för många som förväntat sig utlovade satsningar. Orsaken är att budgetförslagen läggs fram av en övergångsregering och får inte innehålla politiska förslag.

- Det låsta politiska läget drabbar många av Sveriges myndigheter. I sin tur leder det till negativa konsekvenser för medborgarna. Exempelvis får inte Polisen och Säkerhetspolisen de utlovade extra pengarna för 2019 som bland annat skulle gå till att anställa fler civilanställda inom Polisen. Detta finns inte med i budgeten. Det är behövda satsningar som nu tyvärr får vänta, säger Britta Lejon.

ST anser också att läget är bekymmersamt inom Kriminalvården. Myndigheten har en ansträngd ekonomi och den beräknade ökningen på cirka 160 miljoner kronor blir nu inte av.

- Samtidigt som myndigheter går miste om viktiga ekonomiska tillskott så fortsätter det att tillföras pengar för tillfälliga satsningar, till exempel inom arbetsmarknadspolitiken, som redan är genomförda och därför skulle dras ner. Om denna övergångsbudget blir långvarig så leder det till problem för många myndigheter. De problem som övergångsbudgeten riskerar att skapa måste nu lösas av den riksdag som väljarna röstat fram. Sverige behöver en ny regering, avslutar Britta Lejon.

Nyhet

Budgeten 2018: Regeringen föreslår nya statliga servicekontor runt om i landet

I ett nytt inlägg på ST Bloggen kommenterar Marie Martinsson regeringens förslag till budget 2018. Mycket är känt sedan tidigare, bland annat att, rättsväsendet och polisen får mycket nya pengar som bland annat ska användas till nyanställningar. ST saknar dock en satsning på en statstjänstemannautbildning.