Stora brister i myndigheters lönekartläggning

Press
Tidningen Publikt har undersökt om lönekartläggningar genomförs hos de 30 största myndigheterna med flera tusen anställda. Resultatet visar att det finns stora brister i myndigheternas hantering. Endast sju myndigheter av dessa har genomfört lönekartläggningar årligen, både år 2017 och 2018:

- Siffrorna tyder på att den här frågan inte prioriteras på myndigheterna, trots att det sedan 2017 är lag på att alla verksamheter ska genomföra årliga lönekartläggningar. Det är upprörande att så många myndigheter inte gör årliga lönekartläggningar. Vi i ST anser att statliga arbetsgivare har en särskild skyldighet att följa lagen. Dessutom bör staten vara  ett föredöme i arbetet för att motverka löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi vet att det finns problem med osakliga löneskillnader, säger Britta Lejon, STs ordförande.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom staten är enligt Medlingsinstitutet 6,5 procent. Det innebär att kvinnor i staten tjänar i genomsnitt 2 500 kronor mindre än män. Utöver lagens krav har parterna i staten i ramavtal förbundit sig att på alla nivåer ta ett gemensamt ansvar för att  utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

- Väl genomförda lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att synliggöra och åtgärda löneskillnader. Vi i ST har drivit på för att årliga lönekartläggningar ska ske och vi vill få bort osakliga löneskillnader för att våra medlemmar ska ha rättvisa löner. Det här kommer att skärpa våra krav när det gäller jämställda löner inför kommande avtalsrörelse, fortsätter Britta Lejon. 

Läs mer på tidningen Publikt här https://publikt.se/artikel/myndigheter-bryter-mot-diskrimineringslagen-22792