Statstjänstemannautbildning

Statstjänstemannautbildning

Nyhet
Under många år har Fackförbundet ST drivit kravet om en obligatorisk statstjänstemannautbildning. I torsdags kom vi en bra bit på vägen. Riksdagen ställde sig då bakom ett förslag från Konstitutionsutskottet (Ku) om en introduktionsutbildning för statsanställda och tillkännagav detta för regeringen.

I torsdagens riksdagsdebatt bifölls ett förslag från Konstitutionsutskottet om en introduktionsutbildning för statsanställda och tillkännagav detta för regeringen. Beslutet fattades med acklamation.

Fackförbundet ST har under många år drivit kravet på en obligatorisk statstjänstemannautbildning, så Riksdagens beslut ser vi som en stor seger. 

Press

Vi vill ha en statstjänstemanna-utbildning

Idag skriver Britta Lejon på DN-debatt om vikten av att öka tilliten i samhället. Vi kan i Medieakademins förtroendebarometer se att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter. En förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl.
Debatt
Statstjänstemanna-utbildning

Statstjänstemanna-utbildning

Alla statligt anställda ska få en utbildning i statstjänstemannarollen, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en artikel i Dagens Nyheter.