Statstjänstemanna-utbildning

Debatt
Alla statligt anställda ska få en utbildning i statstjänstemannarollen, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en artikel i Dagens Nyheter.

Hon gör det, bland annat, mot bakgrund av att allmänhetens förtroende sjunker nu för flera viktiga myndigheter. Vi behöver därför kraftsamla för att öka tilliten i samhället. Det är helt centralt med demokratiska, icke-korrupta och effektiva statliga verksamheter.

Hon påpekar också att vi lever i en tid när misstroendet mot våra gemensamma institutioner växer. Ett bevis på detta finns i den nyligen släppta Medieakademins förtroendebarometer 2017. Den visar att allmänhetens förtroende sjunker för flera viktiga myndigheter.

- En viktig förutsättning för hög tillit är att våra gemensamma institutioner fungerar väl. Det är helt centralt med demokratiska, icke-korrupta och effektiva statliga verksamheter som Polisen, domstolar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vårt samhälle bygger på medborgarnas tillit till våra myndigheter, skriver Britta Lejon.

Britta Lejon riktar också kritik mot Civilminister Ardalan Shekarabi som för en kort tid sedan, bland annat, lyfte fram riktlinjer för hur myndigheter kan hantera misstankar om oegentligheter och hur det ska kunna underlätta att slå larm för anställda och andra berörda.

- I stort var det ett bra förslag förutom tanken om att anställda ska kunna stängas av utan lön under utredningstiden. Tyvärr skrapar Shekarabi bara på ytan vid problemet. Jag menar att det behövs mer av förvaltningspolitik och det krävs också förebyggande insatser, anser Britta Lejon

Till artikeln

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Nyhet
ST kräver obligatorisk utbildning

ST kräver obligatorisk utbildning

Att ge anställda introduktion på ett nytt jobb är ett krav i arbetsmiljölagen. STs ordförande Britta Lejon vill att det också införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning.