Statliga krav tvingar fram outsourcing

Debatt
Regeringen måste först åtgärda den akuta kris som råder kring outsourcingen av Transportstyrelsens it-drift. Sedan behövs ett bredare arbete för att se över om andra myndigheter har överlåtit driften av viktiga eller känsliga system till privata aktörer och hur staten i så fall kan återta driften, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en artikel i Svenska Dagbladet.

Artikeln har sin grund i den skandal som nu rullas upp kring Transportstyrelsens outsourcing av it-drift för viktiga databaser och system. System som alla har betydelse för rikets säkerhet, rättsväsendet och människors personliga integritet och trygghet.

Skandalen är ett tydligt bevis för att statlig verksamhet inte kan förväntas effektiviseras på samma sätt som den privata tjänstesektorn. För ett privat företag kan det vara ett naturligt steg i effektiviseringen att outsourca it-driften och lägga delar i länder med lägre kostnader än vad drift och support i Sverige innebär. För samhällsviktiga system och databaser med känsliga personuppgifter är detta däremot ingen bra lösning, skriver Britta Lejon.

Staten måste bli bättre på att driva och förvalta sina egna it-system. System som är viktiga för rikets säkerhet, rättsväsendet eller som innehåller känsliga personuppgifter bör drivas i statlig regi och inte läggas ut på privata entreprenörer.

Till Svenska Dagbladet

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Nyhet

Uttalande om upphandling och prisdumpning

STs framtidskongress antog i dag ett uttalande om upphandling och prisdumpning