Staten ska finnas i hela landet

Debatt
Fackförbundet ST efterlyser ett politiskt helhetsgrepp för den statliga verksamheten. Möjligheterna att upprätthålla en kvalitativ statlig verksamhet i hela landet måste garanteras, skriver ordföranden Britta Lejon, i en artikel i Dagens Arena.

Hon gör det, bland annat, med anledning av Socialdemokraternas partikongress idag diskuterar regionalpolitik.

Fackförbundet ST vill självfallet att ombuden ska fatta kloka beslut som leder till att den statliga närvaron stärks i landet. ST är dock bekymrade över att den S-ledda regeringen säger sig vilja flytta befintliga statliga jobb. Något som även föreslås av den parlamentariska landsbygdskommittén. 

- Vi tror helt enkelt inte att detta är en bra lösning. Regeringens egen expertmyndighet Statskontoret har undersökt resultaten från tidigare flyttkaruseller. Dessa visar att det både är dyrt och ineffektivt att flytta jobb. Kvaliteten i verksamheten minskar under lång tid och det kostar i snitt en miljon att flytta ett enda jobb. Pengar och resurser som vi tro kan användas på ett bättre sätt, skriver Britta Lejon.

Till artikeln

Debatt
Tidsödande och oekonomiskt att utlokalisera

Tidsödande och oekonomiskt att utlokalisera

En väl fungerande statlig förvaltning med närvaro i hela landet har stor betydelse för näringsliv och tillväxt.
Nyhet
Britta Lejon om utlokaliseringar

Britta Lejon om utlokaliseringar

Britta Lejon om utlokaliseringar: Stärk den befintliga statliga verksamheten i landet än att betala för flyttlass, säger Britta Lejon, i en intervju i Svenska Dagbladet.