Ställ din fråga till ministern som vill förändra den statliga styrningen

Nyhet
Vad händer efter new public management? Vad ska göras för att det ska bli högre tak inom statlig verksamhet? Vad ska göras åt otydligt ledarskap? När ska den stora administrativa bördan tas bort så att jag kan få göra mitt egentliga jobb? Jag har varit visstidsanställd på olika sätt i 5 år, när ska jag få tryggheten i en fastanställning?

Civilministern är ministern som ansvarar för styrningen av statlig verksamhet. Civilministern Ardalan Shekarabi kommer till STs Framtidskongress för att prata om hur han vill utveckla statlig styrning. 

Nu har du som ST-medlem möjlighet att ställa dina frågor till honom! Kanske blir det just din fråga som Ardalan får svara på förmiddagen den 26 maj. Hans svar kommer att filmas, tillsammans med frågan kommer svaret att publiceras i STs digitala kanaler efter kongressen.

Varför ska jag ställa en fråga till civilministern?

Regeringens har en ambition att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär att professionernas kunnande blir mer vägledande än vad de är i dag. Civilministern är den minister som driver detta arbete. Under 2015 anordnande regeringen en rad seminarier runt om i landet där civilminister Ardalan Shekarabi diskuterar frågan med forskare och företrädare för fackförbund, bland annat STs ordförande Britta Lejon, och arbetsgivare inom offentlig sektor. Synpunkterna som kommit in kommer ligga till grund för direktiven till en utredning om en ny styrning av välfärden bortom New Public Management. Nu kan du ställa din fråga!

”Vi måste helt enkelt börja lita på kompetensen hos de anställda. För dem som jobbar i offentlig sektor kommer det att innebära en större frihet, men också ett större ansvar.” Citat från debattartikel i Svenska Dagbladet skriven av civilminister Ardalan Shekarabi (http://www.svd.se/avigsidorna-med-npm-urholkar-tilliten)

Hur gör jag för att ställa min fråga?

Spela in en kort film där du säger ditt namn, var du arbetar och din fråga. Du kan även skriva ner ditt namn, var du arbetar och din fråga i ett mejl.

Skicka in filmen alternativt din fråga i ett mejl till framtid@st.org senast 15 maj. I ämnesraden skriver du "Fråga ministern"
Klart!

Ta chansen, medlemmarna är förbundet och du kan vara medlemmarnas röst till civilministern på kongressen!