ST välkomnar ny GD för Arbetsförmedlingen

Press
ST välkomnar regeringens beslut att utse Maria Mindhammar till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Det är nödvändigt att Sveriges viktigaste arbetsmarknadsmyndighet får en ny ledning i en situation där verksamheten drabbats svårt av kraven på hastiga reformer och stora besparingar. Förutom att ett stort antal medarbetare blivit uppsagda, har många också valt att frivilligt lämna sina anställningar på grund av den oklara framtid som myndigheten står inför. Men att Arbetsförmedlingen får en ny generaldirektör löser inte problemen i sig.

- Att myndigheten får en ny ledning är helt nödvändigt efter allt som hänt. Men nu behöver Arbetsförmedlingen också få tillräckligt med resurser för att klara av sitt uppdrag. Det brådskar också att klarlägga hur den nya organisationen ska se ut, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Maria Mindhammar är i dag överdirektör vid Arbetsförmedlingen, och har i den rollen visat att hon har förmåga att lyssna på personalen. Därför tror Fackförbundet ST att beslutet att låta henne ta över generaldirektörstjänsten är ett steg i rätt riktning för Arbetsförmedlingen.

- Hon har som chef ett genuint intresse i både verksamheten och i personalen. Hon ser medarbetarna även om hon befinner sig på en hög chefsnivå, och det tror vi är en mycket viktig egenskap när man ska staka ut vägen framåt för myndigheten. Uppdraget kommer att bli tufft men vi tror att Maria Mindhammar kan hantera situationen, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73
Debatt

Fyra punkter som kan rädda Arbetsförmedlingen

I en debattartikel i Länstidningen Östersund pekar Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST och Fredrik Andersson, ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen på fyra vägar framåt för Arbetsförmedlingen.
Press

ST inom Arbetsförmedlingen JO-anmäler myndighetens hantering av kontorsnedläggningar

Idag JO-anmäler ST inom Arbetsförmedlingen myndighetens hantering av kontorsnedläggningar.