ST uttalar stöd för strejken bland finska postanställda

Press
Strejken bland de anställda på finska Posti fortsätter, efter att parterna inte lyckats uppnå en överenskommelse. Under torsdagen ordnades de strejkande en demonstration vid finska riksdagen för att uppmärksamma riksdagsledamöterna på läget för de postanställda. Svenska Fackförbundet ST uttalar nu sitt stöd för det finska fackförbundet Post- och logistikunionen (PAU) och deras krav på att de postanställda ska få behålla sina anställningar på Posti och inte föras över till ett dotterbolag med sämre kollektivavtal.

Finska posten Posti aviserade i slutet på augusti att företagets paketsorterare skulle flyttas över till ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget skulle organiseras i ett annat arbetsgivarförbund, och därmed skulle även ett nytt kollektivavtal komma att gälla för paketsorterarna. Om det nya avtalet skulle godkännas kan det innebära lägre löner, längre arbetsdagar och arbetstidsmodeller som försvårar vardagen för anställda inom den finska posten, som redan nu är lågavlönade och arbetar i fysiskt krävande arbete. De postanställdas fackförbund PAU godtar inte denna förändring. Man kräver inte något extra i förhandlingarna, endast att bevara nuvarande villkor och lönen samt att få löneförhöjningar enligt den allmänna linjen.

- Vi anser att Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal, och vi vill därför uttala vårt stöd för PAU:s konfliktåtgärder som de nu vidtagit., säger Fackförbundet ST:s förbundsordförande Britta Lejon.

Den nuvarande strejken omfattar 9000 anställda och är aviserad att pågå till den 24 november. PAU har meddelat att man kan komma att meddela ytterligare strejkåtgärder. Läs mer på finska Post- och logistikunionen (PAU):

https://www.pau.fi/sv/kommunikation/aktuell/posti-tvingar-sina-arbetstagare-till-omfattande-strejker.html

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73