ST tecknar avtal om korttidspermittering

Press
Fackförbundet ST och Almega har enats om centrala avtal om korttidspermitteringar för avtalsområdena Bransch Kommunikation och Bransch Tågföretagen (tidigare Spårtrafik). Avtalen syftar till att göra det möjligt att undvika omfattande varsel som en följd av åtgärderna för att begränsa spridningen av det nya Coronaviruset.

Avtalet är ett svar på de av regeringen beslutade lönesubventionerna för korttidspermitteringar, vilka förutsätter att det finns kollektivavtal som möjliggör detta.

- Om vi inte hade gjort detta hade vi stått inför mycket stora uppsägningar på delar av de här avtalsområdena, där många verksamheter nu går på sparlåga. I nuvarande läge är detta det bästa vi kan göra, säger Oskar Falk, biträdande förhandlingschef på Fackförbundet ST.

De nya reglerna för korttidspermitteringar som regeringen beslutat om innebär att arbetsgivaren kan minska arbetstiden för de anställda, samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Staten står för omkring tre fjärdedelar av lönekostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Avtalet mellan ST och Almega förutsätter en lokal överenskommelse om korttidspermitteringar. Intjänad semester påverkas inte. Med tanke på den stora påverkan på samhällsekonomin som det nya Coronavirusets spridning fått, är bägge parter överens om att avtalet skall revideras ifall ny lagstiftning införs.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73