ST stämmer staten för nekad föräldraledighet

Press
En anställd på Kriminalvårdens transportenhet ansökte om föräldraledighet på deltid för att kunna hämta och lämna sin dotter på fritids två dagar i veckan. Ansökan avslogs med motiveringen att ledigheten skulle innebära en påtaglig störning i verksamheten. Fackförbundet ST stämmer nu arbetsgivaren staten för brott mot föräldraledighetslagen.

- Vi menar att det inte kan anses vara en påtaglig störning att vara ledig en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen två dagar i veckan. Det är ett önskemål som arbetsgivaren borde ha kunnat tillmötesgå, säger förbundsjurist Veera Littmarck på Fackförbundet ST.

Den anställde ST-medlemmen ansökte under sommaren 2019 om att få ta ut föräldraledighet på deltid under fyra månader, september till och med december, för att kunna hämta och lämna sin dotter på fritids två dagar i veckan. Men på Kriminalvårdens nationella transportenhet tyckte man inte att verksamheten i övrigt tillät att det gick att börja jobbet en timme senare och sluta en timme tidigare. Istället menade man att den anställde i så fall tillfälligt måste omplaceras, vilket den anställde inte gick med på. Det blev varken någon föräldraledighet eller omplacering.

- Det här ärendet är kopplat till ett principiellt beslut som arbetsgivaren har fattat under 2019 om att inte godkänna partiell föräldraledighet med fast start- och sluttid. Vi tycker inte att arbetsgivaren har kunnat göra gällande att det finns skäl för en sådan policy, i synnerhet inte i det här fallet, säger Veera Littmarck.

I stämningsansökan till Arbetsdomstolen kräver ST att den anställde får ett skadestånd på 75 000 kronor för brott mot föräldraledighetslagen.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73