ST stämmer Sameskolstyrelsen

Press
Fackförbundet ST har i går väckt talan i Arbetsdomstolen mot staten genom Sameskolstyrelsen. Målet gäller en medlem som träffade avtal om en anställning som rektor för Jokkmokk sameskola. En tid innan medlemmen skulle tillträda tjänsten förklarade Sameskolstyrelsen att anställningsavtalet var ogiltigt.

Enligt STs uppfattning innebar detta att arbetsgivaren frångick anställningsavtalet på ett sätt som är jämförligt med ett avskedande. Någon grund för en sådan åtgärd fanns inte. Vi menar därför att medlemmen är berättigad till skadestånd för brott mot Lagen om anställningsskydd, LAS. ST yrkar på att medlemmen ska få 120 000 kronor i allmänt skadestånd och 40 000 kronor i månaden (som var den överenskomna lönen) i ekonomiskt skadestånd med avräkning för andra inkomster.

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig verksamhet

För mer information kontakta: