ST skjuter upp kongress till hösten

Nyhet
Fackförbundet STs förbundsstyrelse föreslår att den planerade kongressen skjuts på framtiden. Enligt styrelsen är det inte möjligt att i nuvarande situation hålla kongress den 26-28 maj. Exakt datum för när kongressen föreslås äga rum är inte beslutat, men inriktningen är att kongressen ska hållas under hösten.

- Det är förbundsstyrelsens uppfattning att vi inte kan ta på oss ansvaret för att arrangera en kongress med så pass många personer på plats. Riskerna är allt för stora för det.  Vi har också stämt av det här beslutet med våra avdelningar och det finns en stor enighet inom hela förbundet kring detta, säger förbundsordförande Britta Lejon.

Formellt sett innebär förbundsstyrelsens förslag att kongressen öppnas 26 maj digitalt med teknikens hjälp, varpå den samma dag ajourneras till nytt datum.  Alla handlingar till kongressen kommer därmed också att skickas ut som planerat.

- Detta är givetvis ett ledsamt beslut att ta när vi planerat för och sett fram mot en kongress i maj. Det innebär mycket arbete med att överblicka vilka konsekvenserna blir av att vi flyttar kongressen, men vi befinner oss i en exceptionell situation och måste ta vårt ansvar för att begränsa coronasmittan i samhället och följa de råd våra myndigheter ger. På samma sätt som det är ledsamt är det också ett självklart beslut att ta under rådande omständigheter, säger Britta Lejon.

Förbundsstyrelsen kommer återkomma med förslag på när och var den uppskjutna kongressen kommer att hållas.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73