Almedalen

ST seminarium i Almedalen

Nyhet
I dagarna höll Fackförbundet ST ett seminarium i Almedalen på temat av vikten av en väl fungerande stat för att kunna garantera medborgarna service, rättssäkerhet och likabehandling.

STs seminarium i Almedalen drog stor publik. Frågor som diskuterades var bl.a. behovet av statstjänstemannautbildning, konsekvenser av att regeringen flyttar ut myndigheter och om partipolitiken påverkar myndigheterna? I panelen från vänster i bild; Andreas Norlén (M), Jenny Madestam, statsvetare och lektor, Hans Ekström (S) Britta Lejon, ST