ST om sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

Nyhet
#metoo rörelsen har de senaste veckorna bidragit till att synliggöra sexuella övergrepp och trakasserier. De ST-anknutna arbetsplatser som har granskats i media har i många fall haft få anmälningar om sexuella trakasserier. Vi tycker att de låga anmälningssiffrorna är bekymmersamma och tror att det handlar om underrapportering.  
  • Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem och ska hanteras som ett sådant. Det är chefen som ansvarar för att hantera arbetsmiljöproblem. 
  • Det ska vara nolltolerans mot sexuella trakasserier. Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen skyldig att se till att sexuella trakasserier inte sker på arbetsplatsen, bland annat genom aktivt förebyggande arbete.
  • Det finns ett mörkertal gällande andra arbetsmiljöproblem, det vore konstigt om det inte också gällde sexuella trakasserier. 
  • Inom staten finns många visstidsanställningar, otrygga anställningar leder till tysta arbetsplatser där anställda inte vågar säga ifrån och inte vill uppfattas som besvärliga. ST anser att antalet visstidsanställningar måste minska.
  • Facket kan synliggöra tystnadskulturen och visa på vilka kvalitetsvinster arbetsplatsen har att vinna på att fler röster hörs. Vi vill också att anställda på statliga bolag ska få meddelarskydd så att de kan larma till media. 

Om du vill få stöd och råd i en utsatt situation och vill veta vilka rättigheter du har på arbetsplatsen så kan du kontakta oss på 0771-555 444. 

Ladda ned digital bok: Bryt tystnaden

I boken Bryt tystnaden från TCO går de igenom lagen, dina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter. De har också pratat med människor som varit utsatta för sexuella trakasserier och med personer som jobbar med arbetsmiljöproblem för att ta reda på hur man bryter tystnaden och vad som faktiskt fungerar.

Ladda ned boken Bryt tystnaden