ST om förslag till höjd pensionsålder

Nyhet
Det har idag presenterats ett förslag för riksdagens pensionsgrupp om att höja den övre pensionsåldern till 69 år till år 2020 och det talas i media om att parterna har gått med på det. Detta har Fackförbundet ST inte ställt sig bakom och vi vill förtydliga vad vi anser.

I Sverige håller vi oss allt friskare och medellivslängden ökar, detta sker mycket snabbare än vad man förstod när pensionssystemet infördes. Konsekvensen blir att pengarna i systemet ska räcka till fler år och pensionerna riskerar att sjunka. Det är därför rimligt att diskutera om vi också ska jobba längre. Men det är att börja i fel ände. Vi måste först diskutera hur arbetslivet ska fungera för att människor ska orka och vilja jobba längre. Många klarar idag inte ens av att jobba till 65 år. Därför måste arbetslivet göras mer hållbart. Dessutom måste vi diskutera hur människor ska kunna leva på sin pension.