ST om Forskarkarriärutredningen: Öka basanslaget till universitet och högskolor

Press
Fackförbundet ST ser positivt på de förslag som förs fram i Forskarkarriärutredningen. Vi välkomnar bland annat att utredningen föreslår att utbildningsbidragen avskaffas och att stipendiefinansiering av doktorander fasas ut, även om vi förordar en snabbare avveckling av stipendiefinansiering och att doktorandtjänst blir regel från dag ett istället för efter ett år.

-Vi anser också att det behövs ökade basanslag till universitet och högskolor för att främja skapandet av det karriärsystem inom högskolan som utredningen föreslår, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en kommentar. 

Mot bakgrund av att utredningen poängterar vikten av externa sakkunniga vid tillsättningen av meriteringstjänster för att främja mobilitet och jämställdhet anser ST att man i högskoleförordningen bör återinföra kravet på sakkunnigförfarande vid tillsättning av lärartjänster. 

- Vi anser också att det är viktigt med enhetlighet, så att befordringskraven inte blir olika mellan lärosäten inom samma forskningsområden, avslutar Britta Lejon.

För ytterligare information: Kontakta STs presstjänst tel: 070- 314 52 73, eller e-post: sofia.johansson@st.org
 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444