ST om budgetförslaget: Positivt med ökat fokus på arbetsmiljö

Press
Fackförbundet ST välkomnar ökade satsningar på arbetsmiljö i regeringens budget men är mindre nöjda med att utbildningssatsningar bara riktas till unga och långtidsarbetslösa. Det blir 43 miljoner kronor mer till bättre arbetsmiljö 2016 och sedan höjs nivån ytterligare de kommande åren.

Vår arbetsmiljörapport från i våras, Temperaturmätare 2015, visar att det största problemet på myndigheter och verk är hög arbetsbelastning och stress. Det krävs satsningar för att kvaliteten på handläggning och service inte ska försämras, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Redan vid vårbudgeten varnade vi i Fackförbundet ST att åtgärderna för att sänka arbetslösheten inte var tillräckliga. Att få bukt med den höga arbetslösheten måste prioriteras. Nu bygger regeringen på arbetslöshetssatsningen med mer utbildningsinsatser och det är bra men vi beklagar att man nästan uteslutande riktar insatserna till unga och långtidsarbetslösa.

De som redan finns i arbetslivet måste också kunna fylla på med ny kunskap och ta nya steg i sin karriär. Vi efterlyser påbyggnadsutbildningar och spetskunskap till redan yrkesverksamma för att kunna möta framtidens arbetsliv. Vi efterfrågar också en statstjänstemannautbildning för tjänstemän i staten, avslutar Britta Lejon.

För mer information kontakta: