ST med och startar tankesmedja

Nyhet
De fjorton TCO-förbunden och TCO startar under 2015 en ny tankesmedja. Målsättningen är tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden. Den fackliga tankesmedjan blir den första av sitt slag i Sverige som är partipolitiskt fristående.

- Vi är mycket glada över att ha lagt grunden för en helt ny typ av tankesmedja. Det finns ett behov av idéutveckling och av en breddad debatt i frågor som rör framtiden för tjänstemannagrupperna. De är en växande del av arbetsmarknaden men de står också inför stora utmaningar i takt med ökad globalisering och digitalisering, för att nämna några exempel. Den är bland annat den typen av frågor den nya tankesmedjan kommer att ägna sig åt, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Precis som TCO-förbunden och TCO, kommer tankesmedjan att vara partipolitiskt fristående. Grundfinansieringen uppgår till drygt tolv miljoner kronor årligen men ytterligare medel kan tillkomma. Ägarna tillsätter en professionell styrelse som i sin tur anställer en VD som leder den dagliga verksamheten. Målet är att långsiktigt skapa ökad medlemsnytta för TCO-förbundens medlemmar inom områden som förutsättningarna för morgondagens arbetsliv, partsmodellen samt förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.

- En förutsättning för att vara en trovärdig aktör är oberoendet. Därför är tankesmedjan, precis som vi själva, partipolitiskt fristående. Det som skiljer tankesmedjans verksamhet från vår är att vi arbetar med dagsaktuell politik och fokuserar på vad som är politiskt genomförbart idag. Tankesmedjans verksamhet kommer att fokusera på frågor som ligger en bit framåt i tiden, säg 15-20 år, säger Eva Nordmark.