ST lämnar yrkande för bransch Kommunikation

Nyhet
Idag lämnade ST kraven för drygt 4000 medlemmar i Almegas bransch kommunikation.

De viktigaste frågorna för STs medlemmar är att löneutvecklingen ska vara i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden och att arbetsmiljön ska förbättras. Detta betyder, bland annat, att ST kräver:

  • Avtal med ett värde, där löneökningen fastställs i siffror, som sedan ligger till grund för den individuella lönesättningen.
  • Ettårig avtalsperiod.
  • Vid planering av arbetstiden ska hänsyn tas till hur arbetstidsförläggning kan påverka arbetstagarens hälsa. I strävan mot en bättre arbetsmiljö behöver tillämpningen av arbetstiderna analyseras.
  • Översyn av arbetstidsparagraferna i avtalet. Varje medlem ska få tid till återhämtning och kunna skapa balans mellan arbete och fritid.
  • Gemensam tolkning av arbetstidsparagraferna så att eventuella missförstånd undviks.
  • Skyddet för anställningar, ersättningar och uppsägningar ska förbättras.
  • Omställningsavtal inom bransch kommunikation.
  • Flexpension, genom en extra avsättning till pensionen samt rätt att trappa ned arbetstiden i slutet av arbetslivet.

Förhandlingarna med Almega bransch kommunikation gäller drygt 4 000 ST-medlemmar på bland annat PostNord, Swedavia, Menzies Aviation AB, EPN och Aviator. Det nuvarande avtalet för denna bransch löper ut 31 juli 2016.