ST kräver fler årliga lönekartläggningar i staten

Press
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar. Men de minskar alldeles för långsamt. Det säger STs ordförande Britta Lejon med anledning av Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader som presenteras idag.

Staten bör vara ett föredöme för att motverka löneskillnader mellan könen. Vi i ST anser att den statliga arbetsgivaren har en särskild skyldighet att följa lagen. Därför är det anmärkningsvärt att ett flertal myndigheter inte genomför årliga lönekartläggningar. Det visar en tidigare undersökning som ST gjort.

- Staten bör vara ett föredöme för att motverka löneskillnader mellan könen. Vi i ST anser att den statliga arbetsgivaren har en särskild skyldighet att följa lagen. Därför är det anmärkningsvärt att ett flertal myndigheter inte genomför årliga lönekartläggningar. Enligt en tidigare undersökning som ST gjort är det en femtedel av våra respondenter som inte genomför en årlig lönekartläggning säger Britta Lejon.

ST menar att väl genomförda lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att bli medveten om löneskillnader, en förutsättning för att kunna åtgärda dem.

Medlingsinstitutets rapport från 2018 visar att  staten är löneskillnaden mellan kvinnor och män 6,5 procent. Genomsnittslönen för kvinnor var 36 800 i månadslön och för män 39 400 kronor i månadslön år 2018.

Här kan du läsa mer om Medlingsinstitutets senaste kartläggning: http://www.mi.se/publicerat/loneskillnader-mellan-kvinnor-och-man/

Nyhet

Lag om årliga lönekartläggningar

Från och med 1/1 2017 gäller en ny Diskrimineringslag. Den innebär en del ändringar i lagstiftningen framförallt i arbetet för att motverka diskriminering, bland annat genom införandet av årliga lönekartläggningar. Lagen ska också verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.