ST-Kongress: Nej till LAS-utredningens förslag

Nyhet
Fackförbundet STs kongress har idag tydligt markerat att man anser att LAS-utredningens förslag till ny lagstiftning om anställningsskydd inte ska genomföras. Kongressen antog följande uttalande:

”LAS-utredningens förslag underminerar den svenska partsmodellen och kastar ut anställda i en rättsosäker tillvaro, där anställningstryggheten ersätts av arbetsgivarens godtycke.

Fackförbundet ST kräver därför att regeringen avstår från att låta utredningens förslag ligga till grund för en ny lagstiftning om anställningsskydd. Sverige behöver utveckla anställningstryggheten, inte avveckla den.”