ST kommenterar Tillitsdelegationens förslag

Press
Mer utrymme för medarbetarnas kompetens och bedömningar, minskad detaljstyrning och större långsiktighet i styrningen. Mycket av det som finns i Tillitsdelegationens betänkande om styrning och ledning i staten, är bra. Men förslagen måste också följas av reella förutsättningar och en bättre balans mellan krav och resurser på många myndigheter, säger Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon.

- Vi har under hela det här arbetet framhållit att medarbetarnas förutsättningar och arbetsmiljö, framförallt balansen mellan krav och resurser, är central för att skapa en organisation präglad av ömsesidig tillit, fortsätter Britta Lejon.

- STs undersökningar visar att arbetsmiljön på många myndigheter idag är alltför ansträngd. Detta är inte något nytt, vi ser en trend där arbetsbelastningen i staten ökar år efter år. Det påverkar förutsättningarna att införa och upprätthålla en tillitsbaserad styrning. Det årliga sparbeting som ligger på myndigheterna behöver ses över för att förbättra arbetsbelastningen och därmed förutsättningarna för ökat medledarskap, säger Britta Lejon.

ST delar Tillitsdelegationens bedömning av att både medborgarna och de som arbetar i staten skulle gynnas av en större balans i styrningen där tillitsperspektivet fick ta större plats. Därför är det positivt att Tillitsdelegationen nu också lägger förslag på ett stadigvarande stöd till myndigheterna att arbeta vidare med tillitsbaserad styrning och ledning.

Tillitsdelegationen föreslår att Arbetsgivarverket ges i uppdrag att tillhanda detta stöd riktat till statliga myndigheter. Arbetsgivarverket ska i genomförandet samverka med relevanta myndigheter.