ST har tecknat avtal inom bransch spårtrafik

Press
Fackförbundet ST har idag tecknat avtal med Almega för våra medlemmars räkning inom bransch spårtrafik

Avtalet innebär löneökningar på 2,38 procent och det blir en individgaranti på 240 kronor. 

- Avtalet är en framgång för oss och innebär förutom löneökningar att vi har fått till förändringar på flera områden. Vi är nöjda och kan konstatera att en av anledningarna till att vi har åstadkommit så bra resultat är samarbetet på den fackliga sidan, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

För vår del är det viktigt att hitta lösningar för arbetstider och restider. Vi vill att arbetstider ska tillämpas mer strikt och att medlemmar ska få betalt för sin restid. Tyvärr har vi och arbetsgivarna stått långt ifrån varandra i dessa frågor. Det känns dock väldigt bra att centrala arbetsgrupper kommer att kunna hantera dessa frågor i ett längre perspektiv.

- Det känns dock väldigt bra att centrala arbetsgrupper kommer att kunna hantera dessa frågor i ett längre perspektiv. Vi i ST ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete för att våra medlemmar ska få bättre balans mellan arbete och fritid, kommenterar Britta Lejon. 

Säkerhet är en primär fråga för våra medlemmar inom spårtrafiken. Vi menar att det är ett problem när personal blir av med sin säkerhetsklassning och därför riskerar att bli uppsagda av personliga skäl. Det måste vara möjligt att hitta en lösning även för medlemmar på branschen spårtrafik.

- Vi är nöjda över att ha en partsgemensam arbetsgrupp där parter har åtagit sig konkreta åtgärder för att hitta lösningar på de ekonomiska och arbetsmässiga problemen kring loss of license, avslutar Britta Lejon.

I dagens avtal är vi också överens om att arbetsgivarna ska ta ett tydligare ansvar för våra medlemmar när det sker olyckor på grund av självmord, så kallade suicide by train. Dessutom ska bemanningsråd inrättas på alla arbetsplatser. Det kommer ge våra företrädare en bättre insyn i viss- och deltidsanställningar, vilket har varit efterfrågat. Vi har även enats kring centrala rutiner för övervaknings- och kontrollsystem samt för alkohol- och drogtester.

Avtalet löper fram till den 30 april 2017.

Fackförbundet ST organiserar tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administratörer med flera. Exempel på företag där våra medlemmar finns är SJ, Green Cargo, Arriva, Veolia och MTR.