ST fortsatt starkt på det statliga området

Press
Den sista december var 95 247 medlemmar i Fackförbundet ST. Vi behåller därmed vår position som det ledande fackförbundet inom det statliga området på svensk arbetsmarknad

- Jag är väldigt glad över att så många vill vara med i ST. Under året har vi värvat 7 191 yrkesverksamma medlemmar. Vi har en positiv trend bland de yngre där vi går framåt i åldersgruppen 25-29 år. Vi har också ett stort inflöde av studerande där vi nu är 5 599 studerandemedlemmar (3 600). Av de ungefär 500 nyanställda på Trafikverket har 211 valt att bli ST-medlemmar, säger STs ordförande Britta Lejon.  

Det sker också utträden, bland annat av pensionsskäl och av förändringar på myndighetssidan. Under året har Migrationsverket minskat antalet anställda. Antalet årsarbetskrafter vid myndigheten minskade med 756, eller omkring 10 procent. 107 anställda vid Teracom fördes över till Unionen 2018.

- En av anledningarna till STs styrka är att vi har fackliga förtroendevalda på många arbetsplatser. Det gör att medlemmar har nära till någon att vända sig till när det uppstår frågor. Vårt mål är att ha förtroendevalda på alla arbetsplatser där vi har medlemmar, kommenterar Britta Lejon.

Press

Medlemmar mer nöjda med sitt medlemskap

Nu har Fackförbundet STs stora medlemsundersökning kommit och den visar att medlemmarna är mer nöjda med sitt medlemskap nu. Vårt Nöjd medlemsindex har ökat med tre enheter sedan förra mätningen 2014. Det är över 17 000 medlemmar som har svarat på undersökningen.