Snabbspår för nyanlända

Nyhet
STs ordförande Britta Lejon är besviken över att Arbetsgivarverket inte vill föra trepartssamtal om snabbspår för nyanlända i staten.

Det är anmärkningsvärt, säger hon till tidningen Arbetsvärlden med anledning av Arbetsgivarverkets ovilja. De har hoppat av det ena förslaget efter det andra.

Till bilden hör också att det under en längre tid gjorts försök även från arbetsmarknasminister Ylva Johansson och Arbetsförmedlingen att få med Arbetsgivarverket i formella snabbspårssamtal.

I en artikel i Arbetsvärlden förklarar sig Arbetsgivarverket.

Till artikeln 


 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444