Ny rapport: "Ska staten finnas i hela landet?"

Nyhet
Tisdagen den 4:e juli vid ett seminarium i Almedalen lanserar Fackförbundet ST en ny rapport som handlar om statlig verksamhet i förändring. Vid seminariet deltar civilminister Ardalan Shekarabi, Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson och STs ordförande Britta Lejon.

Det är inte längre självskrivet att det ska finnas statlig service i hela landet. Vi ser hur staten har dragit sig tillbaka både från glesbygd och från storstädernas förorter. Vad tycker medborgarna om det? Vilken form av statlig service uppskattar medborgarna mest? Hur ser förtroendet för staten ut?

Regeringen säger att de vill flytta statliga jobb från Stockholmsregionen till andra delar av landet för att Sverige ska hålla ihop. Är det rätt väg att gå? Nej, vi tror inte det. Vi är övertygade om att det finns bättre sätt att garantera statlig service än flyttlasspolitik.

ST tycker att det är viktigt att utveckla och bygga vidare statlig verksamhet. Det behöver anställas fler på myndigheterna så att medborgarna får den service som de efterfrågar. Det skapar tillit och förtroende för staten.

Läs mer om evenemanget