Satsa mer på beredskapsjobben

Press
Idag presenterar regeringen budgeten för 2017 och framåt. Ett mål för regeringen är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 och budgeten rymmer därför flera satsningar på minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning.

- Det är bra att regeringen satsar på beredskapsjobb inom staten men min bedömning är att satsningen behöver komma upp i högre volymer för att lyckas. Beredskapsjobb borde införas även i kommuner och i privat sektor, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Med succesiv start 2017 ska beredskapsjobben införas och år 2020 är regeringens mål att de ska ha sysselsatt 5 000 personer. Beredskapsjobb inom staten ska vara enklare arbetsuppgifter på myndigheter med lön och arbetsvillkor enligt kollektivavtal. Myndigheterna får kompensation för kostnaderna som anställningen medför.

- Det finns många som står utanför arbetsmarknaden, både nyanlända och andra, som behöver få en chans att komma in på en arbetsplats och få med sig arbetslivserfarenhet. Det är betydelsefullt att vi hjälps åt för att bygga Sverige, kommenterar Britta Lejon.

Det är Arbetsförmedlingen som ska matcha fram de statliga beredskapsjobben. För det uppdraget och flera andra så tillförs Arbetsförmedlingen 643 miljoner kronor för 2017.

- Vi har tidigare drivit på för att få till snabbspåren inom staten och där har arbetsmarknadens parter spelat en viktig roll. Vi i Fackförbundet ST är beredda att bidra för att beredskapsjobben ska fungera som det är tänkt, avslutar Britta Lejon.