Säkra anställningstryggheten

Nyhet
En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.

Om den nationella arbetsskyldigheten begränsas betyder det att vid en omlokalisering kan de anställda som inte vill flytta med myndigheten bli uppsagda på grund av arbetsbrist och få tillgång till hela det statliga omställningsavtalet. Om medlemmar har nationell arbetsskyldighet och arbetar på en myndighet som ska omlokaliseras och de väljer att inte följa med så måste de säga upp sig själva för att kunna omfattas av omställningsavtalet, men med en längre karens från a-kassan.

Det här kan du göra som förtroendevald:

  • I första hand rekommenderar vi att ni lokalt på varje myndighet genom kollektivavtal avtalar om frågan om arbetsskyldighet. Kontakta din avdelningsansombudsman för stöd i denna fråga.
  • Om ni inte kan komma överens genom kollektivavtalsreglering är rekommendationen att istället se över de enskilda anställningsavtalen och myndighetens anställningsbeslut.
  • Arbeta kontinuerligt för att medlemmarna ska få skriftliga anställningsavtal där arbetsskyldigheten framgår.

Staten har sällan skriftliga anställningsavtal

I staten finns sällan skriftliga anställningsavtal, utan arbetsgivaren och arbetstagaren kommer muntligen överens om anställning (civilrättsligt anställningsavtal) som ofta bekräftats genom arbetsgivarens (förvaltningsrättsliga) anställningsbeslut. På vissa håll har de anställda skrivningar i sina enskilda anställningsavtal eller i anställningsbeslut, med en angiven arbetsplats, placeringsort eller motsvarande på ett sådant sätt att de inte har en nationell arbetsskyldighet.

Om frågan överhuvudtaget berörts är två vanliga uttryckssätt i anställningsbeslut/avtal är att den anställde ”för närvarande” eller ”tills vidare” är placerad vid en viss ort.

Dessa båda uttryckssätt betyder att arbetsorten går att förändra inom ramen för anställningen. Arbetsgivaren kan alltså ensidigt, genom ett arbetsgivarbeslut, förändra arbetstagarens placeringsort. Det framgår av AD 1994 nr 24. 

Svårt att ändra i anställningsavtalen

Det ofta svårt att få till förändringar i sitt befintliga anställningsavtal under en pågående anställning. Om den arbetssökande inte själv har uppmärksammat frågan lämnas den ofta oreglerad. Om frågan om arbetsskyldighet är oreglerad gäller nationell arbetsskyldighet om regeringen beslutar att omlokalisera en hel myndighet. Det spelar ingen roll att den anställde sökt och erhållit ett arbete på en viss ort om man inte uttryckligen kommit överens om att det enbart avser arbete på den aktuella orten.

Det är därför viktigt att man lokalt fackligt på myndigheten uppmärksammar vilka standardformuleringar som finns i anställningsbeslut/avtal.

Även varje individ, den enskilde arbetstagaren eller arbetssökande, har en viktig kontrollfunktion att uppmärksamma och komma överens med arbetsgivaren, vid nyanställning eller vid andra tillfällen när anställningsavtalet kan komma att omregleras, på vilken ort arbetet ska utföras.

Frågan om arbetsskyldighet i Arbetsdomstolen

Hösten 2017 höst drev ST en tvist i Arbetsdomstolen (AD) angående arbetsskyldighetens omfattning vid en flytt av myndighet. Tvistefrågan gällde vad som sker om en individ inte vill följa med när en myndighet omlokaliseras. Ska personen bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller tvingas att säga upp sig själv? ADs dom innebär att anställda blir tvungna att säga upp sig själva om de inte vill flytta med till den nya orten. Läs mer om domen och vad den innbär för STs smedlemmar här.

Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.