Säkerhetsprövningar får aldrig missbrukas

Nyhet
Just nu driver Fackförbundet ST flera processer mot Migrationsverket efter att en av våra medlemmar underkänts i en så kallad säkerhetsprövning och därefter förlorat sitt jobb.

Enligt arbetsgivaren hade medlemmen uttryckt missnöje med sin arbetssituation och kunde därför vara sårbar för yttre påverkan. Mer än så får vi inte veta eftersom säkerhetsprövningen är sekretessbelagd.

– Det är ett stort problem när våra medlemmar blir av med sina anställningar på så här vaga grunder och där säkerhetsprövningen i sin helhet är sekretessbelagd. Säkerhetsprövningar får aldrig missbrukas för att säga upp oönskade anställda, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

ST lämnade i höstas in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för själva uppsägningen. Vi driver samtidigt frågan om sekretess i Kammarrätten där Migrationsverket i en dom uppmanats att lämna ut vissa uppgifter, vilket de trots domen inte gjort fullt ut.

På grund av Migrationsverket inställning till bland annat kammarrättens dom, och att det inte kan uteslutas att beslutet efter säkerhetsprövningen är en hämndåtgärd mot vår medlem, så kommer vi dessutom göra en anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

– JO kommer kunna göra en allsidig granskning av dessa ärenden så att vi förhoppningsvis kan få klarhet kring om några allvarliga fel har begåtts, avslutar Joakim Lindqvist.

Läs mer om säkerhetsprövningar här.