Så skyddas STs medlemsuppgifter

Nyhet
Med anledning av de pågående diskussionerna om Transportstyrelsen har det förekommit frågor om STs egen IT-användning. Så här skyddar ST känslig information.

STs medlemsuppgifter hanteras i ett så kallat CRM (Customer Relationship Management) vilket ägs av ett svenskt företag med datahallar stationerade i Sverige. IT-miljön hos STs leverantör är helt frånskild från företagets andra kunder.

Alla som hanterar förbundets CRM hos STs leverantör har tecknat ett sekretessavtal. Det innebär att information i våra system inte får spridas, inte ens inom den egna leverantören. ST har också ett PUL-biträdesavtal som skyddar hantering av personlig information enligt Integritetsskyddsmyndighetens regelverk.

STs medlemsuppgifter används inte för att anpassa reklam och är inte tillgänglig för utomstående.

De senaste åren har ST förbättrat IT-miljön och den är nu säkrare än någonsin, både gällande drift och skydd av innehåll.