Reservofficerarna ny medlem i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Nyhet
Reservofficerarna blir ny medlem i OFR från och med 28 april. Reservofficerarna är den gemensamma fackliga organisationen för medlemmarna i Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) och Sveriges Reservofficerare (SVEROF). I och med inträdet i OFR kommer Reservofficerarna att tillsammans med Officersförbundet och Ledarna ingå i förbundsområde Officerare som företräder militär personal vid förhandlingar med Arbetsgivarverket.

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som i och med Reservofficerarnas inträde samlar 16 fackförbund. Förbunden tillhör också TCO och Saco och representerar tillsammans 565 000 medlemmar inom offentlig sektor. OFR är mötesplatsen för dialog och samverkan – här samarbetar förbunden i gemensamma frågor samtidigt som de behåller en stark självständighet.

Det är OFRs förbundsområde Officerare som utövar förhandlings-, avtals och konflikträtten inom ramen för det statliga huvudavtalet.

- Det är med stor tillförsikt som vi nu blir en del av OFR. För Reservofficerarna känns det naturligt att ingå i och förhandla i OFR. I den stundande statliga avtalsrörelsen kommer Sveriges reservofficerare vara väl företrädda, vilket känns mycket tryggt, säger Magnus Konradsson, förbundsordförande för Reservofficerarna.

- Det är mycket glädjande att ytterligare ett fackförbund har valt att ingå i OFR/S,P,O. I centrala avtalsförhandlar så har storleken betydelseen, ju fler medlemmar en organisation representerar ju större inflytande. Säger Åsa Erba-Stenhammar förhandlingsledare för OFR/S,P,O.

- Det är glädjande att OFR nu växer och vi välkomnar Reservofficerarna till OFR-familjen, säger OFRs ordförande Lars Fresker. Vi har många utmaningar framför oss. Bland annat påbörjas den statliga avtalsrörelsen i juni där viktiga frågor är lön och inflytande men även skyddet vid arbetsskador. De statligt anställda har sämre skydd vid arbetsskador än andra på arbetsmarknaden. Den kampen ska vi gemensamt ta.

OFRs medlemsförbund: Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Polisförbundet, Ledarna, Officersförbundet, Fysioterapeuterna, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet och Teaterförbundet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

lars.fresker@ofr.se, ordförande OFR, 070-628 25 81
magnus.konradsson@gmail.com, ordförande Reservofficerarna, 070-552 16 78
karin.lundmark@ofr.se, kommunikationsansvarig OFR, 070-782 93 77
oscar.karlflo@reservofficerarna.se, kanslichef Reservofficerarna, 070-383 22 20