Rekordstort antal nya medlemmar i ST

Press
Medlemsutvecklingen för fackförbundet ST under 2019 var stabil trots omfattande uppsägningar inom avtalsområdet.  Vid årsskiftet var 95 125 personer aktiva medlemmar i förbundet, en liten minskning med 324. Mer anmärkningsvärt är att antalet nyregistrerade medlemmar uppgår till rekordhöga 10 264. Så många nya medlemmar har förbundet aldrig fått tidigare under ett och samma år.

- Det är mycket glädjande att se att våra insatser för nyrekrytering gör skillnad. Vi har under året arbetat extra mycket med ökad synlighet ute på arbetsplatserna och försökt nå många potentiella medlemmar. Uppenbarligen har det varit framgångsrikt, säger Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST.

Att inte det totala medlemsantalet ökar beror följaktligen på att även antalet utträden har varit på en hög nivå. Det i sin tur beror bland annat på historiskt stora uppsägningar inom avtalsområdet, framförallt på Arbetsförmedlingen. Dessutom har också några arbetsplatser lämnat ST:s avtalsområde och medlemmarna förts över till Unionen, det gäller t ex på Teracom. Det kommer ske fortsatta personalminskningar på flera stora myndigheter, vilket kommer spilla över även på nästa års medlemsstatistik.

- Just därför är det viktigt att vi fortsätter fokusera på att värva nya medlemmar, såväl genom lokal rekrytering som via centrala kampanjer. Det är avgörande för att vi ska kunna behålla vår styrka och ställning som fackförbundet för alla som arbetar på statligt uppdrag, säger Britta Lejon.

Anders  Maxson

Anders Maxson

Press och opinionsansvarig
08-790 52 73