Regeringen gör verklighet av STs förslag om utbildning för statligt anställda

Press
Fackförbundet ST har i flera år drivit på för att alla statligt anställda ska genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning. Detta ser nu ut att bli verklighet. Regeringen har beslutat att ge tillitsdelegationen i uppdrag att lämna förslag till hur och när en obligatorisk introduktionsutbildning för statligt anställda kan införas.

-  Vi är naturligtvis glada över att regeringen nu vill göra verklighet av vår idé. Det är otroligt viktigt att statliga myndigheter agerar rätt och att deras agerande är möjligt att granska i alla led.  Det ställer höga krav på att de som arbetar i staten har de rätta kunskaperna om den statliga värdegrunden, öppenhet, rättssäkerhet och likabehandling och hur de hänger ihop med det demokratiska uppdraget, säger STs ordförande Britta lejon. 

STs egna undersökningar visar att många inte får de kunskaper som de behöver om särskilda regler och lagar som finns i statlig verksamhet:

- Det leder till en osäkerhet kring vad som gäller och vad den statliga värdegrunden innebär i praktiken. En introduktionsutbildning för nyanställda skulle vara ett viktigt steg för att förbättra detta och se till att medborgarna kan känna en väl grundad tillit till den statliga förvaltningen och demokratin, fortsätter Britta Lejon.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2020. Läs mer om tillitsdelegationen här: http://tillitsdelegationen.se/vart-uppdrag-2/

Debatt
Statstjänstemanna-utbildning

Statstjänstemanna-utbildning

Alla statligt anställda ska få en utbildning i statstjänstemannarollen, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en artikel i Dagens Nyheter.