Publikts löpsedel

Nyhet
Vi har löpet till senaste Publikt. Som, bland annat, handlar om att skyddsombud hoppar av sina uppdrag - de känner sig motarbetade av arbetsgivaren.
Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76