Publikts löpsedel

Nyhet
Vi har löpet till senaste Publikt. Denna handlar om att AP-fonderna har de högsta lönerna i staten. Cheferna tjänar mycket mer än generaldirektörerna och statsministern
Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76